Styro, bawal na

Plastic at styropor/styrofoam ang madalas makikita natin sa mga pamilihang bayan, grocery store at kung saan-saan pa. Ayon sa isang pag-aaral ang plastic bag ay mabubulok sa loob ng mahigit 400 taon. Ang hindi maayos na pagtata-pon ng mga basurang hindi nabubulok kagaya na lamang ng mga plastic at styropor ay nagdudulot ng negatibong epekto […]

Continue reading


Orate, bagong “COP”

“COP” – Chief-Of-Police. Ito ang kadalasang ibig sabihin ng acronym na ito sa mga himpilan ng pulisya sa buong bansa. Nangangahulugan ito ng pamumuno at makapangyarihang posisyon ng isang nakatalagang opisyal sa bawat istasyon o tanggapan. Subalit sa Bayan ng Naujan, ang COP ay hindi lamang tungkol sa pagiging pinuno ng himpilan kundi isang personal […]

Continue reading


Ang wika ng isang empleyado

“Ang ilog daw gaano man kalalim, hanggang dibdib lang yan ng pato.” Ito ay kasabihang nakakatawa at natural na repleksyon ng katotohanan. Di talaga lumulubog sa ilog ang pato, maliban kung ito ay patay na. Subalit sa isang malalim na pagtingin at paglalapat nito sa buhay, ang dibdib kung saan matatagpuan ang puso ang naging […]

Continue reading


ArJay Mameng Plata, huwarang PWD

Si Arjay Mameng Plata at ang kanyang guro na si G. Edgar Genteroy

“Ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi kakulangan upang maging matagumpay sa buhay bagkus ito ay dapat maging inspirasyon para masumpungan ang mga oportunidad na kailangan para makamit ang tanging pangarap” Ito ang mga wikang binitawan ni Arjay Mameng Plata na may kakulangan sa paningin at kasalukuyang nag-aaral sa Special Education Class ng Jose L. Basa […]

Continue reading